Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: ogłoszenia

Data: 2010-04-01

„Trójwymiarowe” hodowle komórkowe

Naukowcy z centrum medycznego Houston opracowali stosunkowo prostą technikę hodowli komórek w trójwymiarze.

Tradycyjna dwuwymiarowa hodowla komórek prowadzona w monowarstwach na dnie butelek lub szalek jest nienaturalnym środowiskiem dla rozwoju komórek co może powodować zmiany w ekspresji ich genów, szlaków sygnalizacyjnych czy morfologii. Opracowana metoda „trójwymiarowej” hodowli komórek pozwala im dzielić się i rosnąć w zawieszeniu dzięki sile magnetycznej. Niewidzialne rusztowanie tworzone przez pole magnetyczne stwarza komórkom środowisko bardziej zbliżone do naturalnego, które jest przecież trójwymiarowe. W celu umożliwienia komórkom lewitacji w polu magnetycznym zespół naukowców wykorzystał kombinację nanocząsteczek i bakteriofaga w specjalnym żelu, które umożliwiły dostarczenie nanoczasteczek do komódek. Kiedy komórki zostały napełnione nanocząsteczkami (które reagują na siły magnetyczne), komórki umieszczono w polu magnetycznym. Pod jej wpływem komórki unosiły się w porzywce.

Zastosowanie tej techniki na hodowlę komórek jednego z guzów mózgu glejaka pokazało, że komórki hodowane warunkach zawieszenia w polu magnetycznym produkowały białka, które znaleziono w glejaku in vitro (w tkance) w przeciwieństwie do hodowli tradycyjnych (dwuwymiarowych) w których nie obserwowania występowania tych białek.

Nowa metoda ma potencjalnie wiele zastosowań min do badania komórek, takich jak rakowe, które często zachowują się inaczej w warunkach in vitro a inaczej in vivo oraz jak powiedziała jedna z autorów metody "hodowla komórek w trójwymiarowym środowisku to krok w kierunku budowy lepszych modeli narządów w laboratorium".

Więcej: "Three-dimensional tissue culture based on magnetic cell levitation"

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic120-trojwymiarowe-hodowle-komorkowe.html