Artykuły

Kategoria: Artykuły

Tagi: biotechnologia

Data: 2011-01-19

BSL (Biosafety Levels) -stopnie bio-bezpieczeństwa laboratorium.

Laboratorium – to miejsce, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe. Każde laboratorium jest odpowiednio wyposażone w zależności od rodzaju wykonywanych w nim doświadczeń naukowych. Laboratoria ze względu na stopień bezpieczeństwa dzieli się na 4 grupy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) zależne od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium.

    1. BSL 1: laboratorium przystosowane do pracy z organizmami nie wywierającymi wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Wymagają one jedynie zachowania podstawowych zasad higieny takich jak: zachowanie odpowiednich procesów mycia i sanityzacji oraz właściwego postępowania z odpadami.
    2. BSL2: laboratorium przystosowane do pracy z organizmami wywierającymi niewielki wpływ na organizm człowieka, które mogą wywoływać choroby o umiarkowanym zagrożeniu, dające się leczyć. Wymagają one warunków stosowanych w BSL1 oraz dodatkowo: odpowiedniego odkażania materiału organicznego (takiego jak: krew, wydzieliny, płyny ustrojowe itp.) oraz odkażania i dezynfekcji powierzchni roboczych.
    3. BSL 3: laboratorium przystosowane do pracy z organizmami wywierającymi poważne skutki dla organizmów, które mogą wywoływać poważne schorzenia, nawet śmiertelne. Wymagają one warunków stosowanych w BSL2 oraz dodatkowo: odpowiedniej wentylacji zapewniającej ruch powietrza i jego dezynfekcję i odpowiedniej dezynfekcji powierzchni skontaminowanych płynami lub aerozolami
    4. BSL4: laboratorium przystosowane do pracy z organizmami, które oddziałują w sposób bardzo poważny na organizm człowieka i wywołują poważne choroby często śmiertelne często nieuleczalne. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL3 oraz dodatkowo: dokładnej dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i wyposażenia, dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach oraz sterylizacji i dezynfekcji usuwanego powietrza, ścieków, odpadów itd.

Autor: Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic181-bsl-biosafety-levels-stopnie-biobezpieczenstwa-laboratorium.html