Metody

Kategoria: Metody

Tagi: białka in vitro linie komórkowe

Data: 2009-01-26

Badanie aktywności hemolitycznej białek

Metoda hemolizy kontaktowej (zmodyfikowana procedura Sansonetti i wsp.)

  1. Komórki C.jejuni (10 9 CFU) zawiesić w buforze PBS
  2. Dodać erytrocytów baranich do końcowego stężenia 0,5%
  3. Całość odwirować i inkubować 16 godzin w 42°C, w warunkach 10% CO2, 5% O2 i 85% N2
  4. Osad zawiesić, ponownie wirować do odczytu pobierać supernatant. Wynik odczytywać spektrofotometrycznie przy długości fali 545nm

Kontrola: 0% hemolizy -> 0,5% erytrocytów zawieszonych w buforze PBS, 100% hemolizy ->0,5% erytrocyty zawieszone w wodzie.

Badanie aktywności hemolitycznej oczyszczonych białek

  1. Otrzymane rekombinowane białka dodawać w różnych stężeniach do 1ml 0,5% roztworu krwinek baranich w PBS o różnym pH
  2. Całość inkubować w 37°C przez 16 godzin
  3. Całość wirować do odczytu pobierać supernatant. Wynik odczytywać spektrofotometrycznie przy długości fali 545nm

Kontrola: 0% hemolizy -> 1% erytrocytów zawieszonych w buforze PBS, 100% hemolizy ->1% erytrocyty zawieszone w wodzie.

Autor: dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic38-badanie-aktywnosci-hemolitycznej-bialek.html