Metody

Kategoria: Metody

Tagi: in vitro linie komórkowe

Data: 2009-02-20

Bankowanie i rozmrażanie linii komórkowych

Bankowanie komórek

  1. Przepłukać butelki hodowlane sterylnym PBS
  2. Wlać do butelek trypsynę w ilośći pozwalającej na pokrycie całej powierzchnii rosnących komórek
  3. Komórki umieścić w 37°C i inkubować ok 3 minut, nieodklejone komórki odkleić "odstukując" butelkę
  4. Dolać do butelek świeżą pożywkę z surowicą i całość odwirować 1000g x 5 min. w temperaturze pokojowej
  5. Osad komórek delikatnie zawiesić w roztworze do zamrażania (10% DMSO w pożywce hodowlanej) i przenieść do specjalnych 1.5-2 ml próbówek wytrzymujących temperaturę ciekłego azotu, gdzie komórki będą przechowywane
  6. Przed przeniesieniem do ciekłego azotu komórki poddać zamrażaniu wstępnemu w temp. -70°C.

Rozmrażanie komórek

  1. Wyjęte probówki zawierające zamrożone komórki ogrzać do momentu rozmrożenia komórek i ich zawiesinę przenieść do butelek z nową pożywką hodowlaną
  2. Następnego dnia zmienić pożywkę i prowadzić hodowle.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic41-bankowanie-i-rozmrazanie-linii-komorkowych.html