Metody

Kategoria: Metody

Tagi: immunodetekcja in vitro

Data: 2010-06-17

Barwienie jąder komórkowych z Hoechst 33258.

Hoechst – barwnik fluorescencyjny reagujący z DNA na zasadzie interkalacji. Stosowany do wybarwiania jąder komórkowych, chromosomów. Barwnik jest wzbudzany światłem ultrafioletowym przy długości fali około 345 nm. (Max ok 485 nm ). Barwnik ma zdolność przenikania przez nienaruszone błony komórkowe (zwłaszcza Hoechst 33342) może być zatem stosowany do wybarwiania żywych komórek. Ze względu na nieco inna budowę Hoechst 33258 ma mniejszą zdolność do penetracji żywych komórek. Należy pamiętać, że Hoechst jest związkiem wysoce toksycznym i mutagennym. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność.

Istnieje wiele metod stosowanych do barwienia komórek z Hoechst 33258 poniżej zamieszczono jedną z nich:

 1. Ztrypsynizuj komórki przenieś do 15 ml probówek i zwiruj 5 mins
 2. Usuń supernatant a komórki zawieś w niewielkiej objętości sterylnego PBS.
 3. Przenieś mieszaninę do nowej 1.5 ml probówki, która zawiera roztwór z Hoechst 33258
 4. Następnie przenieś komórki na szklaną płytkę i zobacz pod mikroskopem
Odczynniki:
  roztwór z Hoechst 33258
  1. 75ul sterylnego PBS;
  2. 5ul 10% NP-40 w PBS;
  3. 9ul 37% formalhehyde;
  4. 1ul 1mg/ml Hoechst 33258 (Molecular Probes)

  Przejdź do: Metoda barwienia szkieletu aktynowego i jąder komórkowych.

  Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic150-barwienie-jader-komorkowych-z-hoechst-33258.html