Artykuły

Kategoria: Artykuły

Tagi: bakterie białka

Data: 2010-01-12

Białko A

Białko A wielkość molekularna ok. 46 kDa (ok. 42 kDA w SDS-PAGE) jest składnikiem błon komórkowych kilku szczepów Staphylococcus ureus. W strukturze swojej cząsteczki białko A zawiera cztery miejsca o wysokim powinowactwie do regionu Fc przeciwciał kilku gatunków. Interakcje pomiędzy białkiem A i IgG nie jest jednakowe zarówno pomiedzy gatunkami jak i podklasami IgG w obrębie jednego gatunku. Ze względu na swoją właściwość znalazło zastosowanie między innymi w metodzie immunoprecypitacji białek.

Przejdź do: immunoprecypitacja białek immunoprecypitacja białek przeciwciałami- przepis

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic113-bialko-a.html