Aktualności

Bromek etydyny w hodowlach komórkowych?

Bromek etydyny jest związkiem interkalującym z zasadami azotowymi RNA/DNA. Wykorzystywany jest szeroko do uwidaczniania produktów PCR na żelu agarozowym.Związek ten może być również użyteczny w pracy z komórkami.

Bromek etydyny wnika do komórek tylko poprzez uszkodzoną błonę komórkową nie dostaje się natomiast do wnętrza żywych komórek. Ta właściwość może być wykorzystana podczas badania ilości martwych komórek. Użycie bromku na żywe (nieutrwalone) komórki nie powoduje ich odklejania, agregowania i innych niekorzystnych zmian.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic63-bromek-etydyny-w-hodowlach-komorkowych.html