Artykuły

Defosforylacja białek z użyciem fosfatazy alkalicznej.

Fosfataza alkaliczna pochodząca z cielęcego jelita (ang. calf instetine alkaline phosphatise -CIAP) usuwa grupy fosforanowe z DNA, RNA, nukleotydów i białek stosowana jest do:

  1. usuwania reszt fosforanowych z wektorów w celu zapobiegania samoligacji wektorów podczas reakcji ligacji.
  2. usuwania reszt fosforanowych z końca 5’ DNA I RNA w celu późniejszego znakowania tego końca
  3. degradacji dNTP-ów przed sekwencjonowaniem produktów PCR
  4. usuwania reszt fosforanowych z białek.

Zastosowanie fosfatazy alkalicznej do defosforylacji białek usuwa estry fosforanowe z reszt: serynowej, tyrozynowej i treoninowej białek. Defosforlylacja białek za pomocą fosfatazy alkalicznej może być między innymi stosowane jako kontrola fosfospecyficzności przeciwciał skierowanych przeciwko ufosforylowanym formom białek. Alkaliczna fosfataza może być stosowana do usuwania grup fosforanowych:

  1. z białek rozdzielonych na żelu poliakrylamidowym i przetranserowanych na membranę PVDF (SDS-PAGE) (więcej...)
  2. w lizatach komórkowych (więcej...)

Zastosowane fosfatazy alkalicznej do defosforylacji białek redukuje tylko rekcję fosfospecyficznych przeciwciał nie wpływa natomiast na reakcję przeciwciał rozpoznających nieufosforylowane białka.

  Przystępując do doświadczenia pamiętaj aby nie używać następujących związków, które hamują aktywność fosfatazy:
  1. NaF
  2. ortovanad sodu
  3. EDTA
  4. PBS (zawiera jony fosforanowe, które hamują aktywność fosfatazy)

Przejdź do: Defosforylacja białek na membranie PVDF (alkaliczna_fosfataza); Defosforylacja białek podczas lizy komorek (alkaliczna_fosfataza);

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic110-defosforylacja-bialek-z-uzyciem-fosfatazy-alkalicznej.html