Metody

Kategoria: Metody

Tagi: DNA in vitro transfekcja

Data: 2009-07-08

Elektroporacja komórek C. jejuni.

 1. 24 godzinną hodowlę C.jejuni zmyć z płytek, przemyć i zawiesić w buforze elektroporacyjnym
 2. Zwirowć (10 min, 4000 rpm, 4°C), supernatant odlać, a osad ponownie zawiesić w tym samym roztworze. Czynność powtórzyć 4 razy
 3. Po ostatnim, osad zawiesić w 200 ml tegoż samego roztworu i rozdzielić do probówek po 50 ml.Bakterie zamrozić w -70°C
 4. Do 50 ml wcześniej przygotowanych bakterii kompetentnych C. jejuni dodać od 0,5 do 5 µg DNA zwieszonego w wodzie
 5. Elektroporację prowadzić w aparacie Electro Cell Manipulator ECM 600 przy impulsie 1,25 kV. Następnie bakterie zawiesić w 200 µl BHI i wysiać na podłoże agar BHI
 6. Hodowlę prowadzić przez 5 godzin w temp 37°C w atmosferze zawierającej 5% O2, 10% CO2 i 85% N2
 7. Bakterie przesiać na agar BHI z dodatkiem antybiotyku o odpowiednim stężeniu i inkubować przez 48 godzin w 42°C w atmosferze o podanym powyżej składzie.
Odczynniki:
 1. Bufor elektroporacyjny
  1. 15% glicerol
  2. 262mM sacharoza

Autor: dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic96-elektroporacja-komorek-c-jejuni.html