Metody

Hodowla komórek w zawiesinie

Komórki hodowane są w inkubatorze, w temperaturze 37°C, w atmosferze nasyconej parą wodną i 5% CO2. Hodowane komórki muszą być sprawdzane co dzień (czy są zdrowe, wolne od zanieczyszczeń (bakterie, grzyby)) i utrzymywane w warunkach sterylnych.

  1. Komórki hoduje się w butelkach o wielkości T-25 lub T-75 cm2 (T-25 cm2 = 10 ml pożywki, T-75 cm2 = 20 - 25 ml pożywki).
  2. Komórki rosną w zawieszeniu, zwykle w grupach i dzielą mniej więcej co 24 godziny
  3. Komórki na ogół rosną w gęstości pomiędzy 1-2 x 100.000 komórek/ml pożywki (liczenie komórek) i nie powinny być hodowane powyżej gęstości 1 x 1.000.000 komórek/ml.
  4. Komórki mogą być pasażowane przez zwykłe rozcieńczenie (usunięcie około 4/5 części komórek wraz z pożywką hodowlaną i zasępienie świeżą, ciepłą pożywka) lub przez zwirowanie i zawieszenie w świeżym medium.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic100-hodowla-komorek-rosnacych-w-zawiesinie.html