Artykuły

Immunoprecypitacja białek (IP)

Immunoprecypitacja białek (IP) jest metodą, którą wykorzystuje się do wyodrębnienia badanego białka z mieszaniny innych białek przy pomocy specyficznych dla niego przeciwciał. Powstałe kompleksy białko-przeciwciało są następnie izolowane z roztworu za pomocą białka A lub G związanego z nierozpuszczalnym nośnikiem np. agarozą. Białko A lub G wiąże fragment FC przeciwciał i nie blokuje ich miejsc aktywnych dla wiązania antygenu.

schemat reakcji immunoprecypitacji

Rysunek: Schemat reakcji immunoproecypitacji białek przeciwciałami: 1- otrzymywanie lizatów komórkowych, 2-inkubacja mieszaniny białek ze specyficznymi przeciwciałami, 3-inkubacja z białkiem A/G połączonym z nierozpuszczalnym nośnikiem, 4-izolacja wyprecypitowanych kompleksów: białko-przeciwciało-białko A/G, 5-usunięcie białka A/G.

Białko A wiąże najlepiej globuliny: królicze, ludzkie, psie i świńskie natomiast białko G wiąże globuliny: ludzkie, królicze, mysie, szczurze, owcze i kozie.

Przejdź do: immunoprecypitacja białek przeciwciałami- przepis

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic90-immunoprecypitacja-bialek-ip.html