Metody

Izolacja RNA z linii komórkowych

  1. Komórki przepłukać dwukrotnie roztworem PBS
  2. Komórki zawiesić w odczynniku TRI® Reagent (Sigma) w ilości 1 ml odczynnika na 10 000 000 komórek
  3. Do zawieszonych komórek dodać chloroform w ilości 0,2 ml chloroformu na 1 ml odczynnika TRI® Reagent
  4. Mieszaninę wytrząsać przez 10 s i wirować (15 min, 15000 obr./min, 4°C)
  5. Fazę wodną przenieść do nowej probówki i dodać 0,5 ml izopropanolu na 1 ml użytego odczynnika TRI® Reagent
  6. RNA wytrącać przez 10 min w -20°C i wirowano (20 min, 15000 obr./min, 4°C)
  7. Osady RNA przemyć 0,5 ml 70% etanolu, suszyć na stole lub przez 45 s w suszarce próżniowej Speed Vac, a następnie zawiesić w wodzie mQ
  8. Próbki RNA przechowywać w -20°C.

Autor: dr Janusz Piechota

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic46-izolacja-rna-z-linii-komorkowych.html