Metody

Kategoria: Metody

Tagi: białka in vitro izolacja białek linie komórkowe

Data: 2009-02-20

Izolacja białek komórkowych (wszystkie białka)

  1. Zamrożone osady komórek przepłukać dwukrotnie roztworem PBS i rozmrażać w lodzie.
  2. Osady zawiesić w 50-200 µl buforu Laemmli'ego a następnie próbki poddać sonikowaniu (2 × 15 s) i wirowaniu (5 min, 12000 obr./min).
  3. Przygotowane próbki przechowywać w -20°C.
Odczynniki:
  1. Bufor Laemmli'ego
    1. 4% SDS
    2. 20% glicerol
    3. 120 mM Tris-HCl pH 6,4

Autor: dr Janusz Piechota

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic61-izolacja-bialek-komorkowych-wszystkie-bialka.html