Metody

Izolacja białek metodą dezintegracji błon komórkowych ultradźwiękami

 1. Zwirować hodowlę E.coli
 2. Osad uzyskany po wirowaniu hodowli E.coli zawiesić w buforze do zawieszania białek zawierającym lizozym (1mg/ml)
 3. Próbkę sonikować przy amplitudzie drgań 42µm i mocy 0,85kW, w 6 cyklach po 10s z 15s przerwami, utrzymując próbkę w lodzie i nie dopuszczając do jej przegrzania
 4. Następnie całość zwirować
 5. Otrzymane lizaty komórkowe można poddać analizie elektroforetycznej w żelu poliakrylamidowym denaturującym
Odczynniki:
 1. Bufor do zawieszania białek
  1. 50mM NaH2PO4, pH 8,0
  2. 300mM NaCl
  3. 20mM imidazol
  4. 10% (v/v) glicerol
  5. 0,1% Triton X-100

Autor: dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic47-izolacja-bialek-metoda-dezintegracji-blon-komorkowych-ultradzwiekami.html