Metody

Izolacja plazmidowego DNA metodą lizy alkalicznej

 1. Osad z 1,5 ml nocnej hodowli bakteryjnej zawiesić w 100 µl roztworu GTE
 2. Dodawać 200 µl roztworu II, mieszać przez kikukrotne odwrócenie probówki i inkubować w temperaturze pokojowej przez 5 min
 3. Dodawać 150 µl zimnego roztworu III, mieszać i po 10 minutowej inkubacji na lodzie wirować 15 min przy 10000 rpm
 4. Do zebranego superntantu dodać zimnego 900 µl 96% etanolu, inkubować 20 min. w -20 ° C i ponownie wirować (10 min, 10000 rpm)
 5. Osad przemyć 400 µl 70% etanolem, suszyć i zawiesić w 20 µl jałowej wody.
Odczynniki:
 1. roztwór GTE
  1. 50mM glukoza
  2. 10mM EDTA
  3. 25mM Tris HCl pH 8,0
 2. roztwór II
  1. 0,2M NaOH
  2. 1% SDS
 3. roztwór III
  1. Na2HPO4*7H2O 0,06 M
  2. NaH2PO4*H2O 0,04 M
  3. pH7

Autor: dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic45-izolacja-plazmidowego-dna-metoda-lizy-alkalicznej.html