Artykuły

Ko-immunoprecypitacja białek (IP)

Koimmunoprecypitacja białek (protein complex immunoprecipitation -Co-IP) jest odmianą immunoprecypitacji białek polegającą na współstrąceniu kompleksów białkowych. W tym schemacie wraz ze strąconym za pomocą specyficznych przeciwciał białkiem współstrącamy nieznane białka ściśle z nim oddziaływające. Koimmunoprecypitacja zwana niekiedy metodą pull-down jest ważną molekularną metodą badania interakcji białko-białko. Epitopy dla jednego przeciwciała mogą być często maskowane przez współoddziałujące ze sobą białka.Zdarza się, że podczas identyfikacji interakcji białkowych należy kilkakrotnie powtarzać etap separacji białka przeciwciałami z użyciem innych przeciwciał również specyficznych do znanego białka.

schemat reakcji koimmunoprecypitacji

Rysunek: Schemat reakcji immunoproecypitacji białek przeciwciałami: 1- otrzymywanie lizatów komórkowych, 2-inkubacja mieszaniny białek ze specyficznymi przeciwciałami, 3-inkubacja z białkiem A/G połączonym z nierozpuszczalnym nośnikiem, 4-izolacja wyprecypitowanych kompleksów: białko-białko-przeciwciało-białko A/G, 5-usunięcie białka A/G.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic92-koimmunoprecypitacja-bialek-pulldown.html