Artykuły

Kategoria: Artykuły

Tagi: in vitro linie komórkowe PCR

Data: 2009-02-20

Komórki nowotworowe in vivo a in vitro

Nowotworowe linie komórkowe są cennym narzędziem w procesie poznania mechanizmów nowotworzenia. Ich molekularna analiza dostarcza ważnych informacji o biologii raków z których pochodzą. Ale czy hodowle in vitro odzwierciedlają dokładnie właściwości komórek nowotworowych in vivo?

Autorzy pracy przeanalizowali 8 linii komórkowych pochodzących z histologicznie różnych raków tarczycy (gruczolak -1 linia, zróżnicowane raki tarczycy: pęcherzykowy- 2 linie, brodawkowaty -3 linie oraz niezróżnicowane raki tarczycy -2 linie). Wybrano raki tarczycy ponieważ z jednego rodzaju komórek pęcherzykowych tarczycy (tyreocytów) powstaje co najmniej 5 różnych histologicznie zarówno łagodnych jak i złośliwych raków tarczycy. Analizowano profil ekspresji tarczycowo-sprcyficznych genów (TPO, Tg, TSHR, NIS, ThOX1, ThOX2, TTF1, TTF2, PAX-8) komórki stymulowano TSH oraz badano ich kariotyp.
Pokazano, ze:

    1. Profil ekspresji genów z linii komórek tarczycy pochodzących od tych samych histologicznie raków lub od innych histologicznie raków był zbliżony. (Natomiast in vivo istnieje różnica w profilu ekspresji tych samych genów pomiędzy łagodnymi zmianami a złośliwymi oraz pomiędzy poszczególnymi rakami).
    2. Profil ekspresji genów badanych linii komórkowych był zbliżony do siebie bardziej niż do odpowiednich raków in vivo.
    3. Profil ekspresji genów badanych linii był bardziej zbliżony do in vivo raków niezróżnicowanych
    4. Komórki in vitro uległy specyficznemu odróżnicowaniu ponieważ zatraciły ekspresję wielu tarczycowo-specyficznych genów obecnych w zróżnicowanych komórkach (in vivo) oraz nie odpowiadały na stymulację TSH i prezentowały mocno zmieniony kariotyp

Badane linie komórkowe pochodzące z histologicznie różnych raków tarczycy in vitro rozwinęły podobny do siebie fenotyp o profilu ekspresji genów in vivo zbliżonym raczej do niezróżnicowanych raków tarczycy.

Użycie jakichkolwiek linii komórkowych jako modelu do badania danego rodzaju raka wymaga wcześniejszej szczegółowej i dogłębnej ich analizy pod katem badanych właściwości w modelu in vivo.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Na podstawie: van Staveren WC, Solís DW, Delys L, Duprez L, Andry G, Franc B, Thomas G, Libert F, Dumont JE, Detours V, Maenhaut C. "Human thyroid tumor cell lines derived from different tumor types present a common dedifferentiated phenotype".Cancer Res 2007;67:(17), 8113-20

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic62-komorki-nowotworowe-in-vivo-a-in-vitro.html