Metody

Kategoria: Metody

Tagi: in vitro linie komórkowe

Data: 2009-07-01

Liczenie żywych komórek z wykorzystaniem komory zliczeniowej wg Neubauer-improved o głębokości 0,1 mm

Do liczenia używamy 0,4% trypanu blue związek ten wnika do martwych komórek wybarwiając je na niebiesko, nie zmienia on natomiast morfologii żywych komórek. Wykorzystanie trypanu blue do liczenia komórek pozwala na łatwe odróżnienie komórek martwych od żywych.

Przeliczanie ilości komórek na 1 ml:

  1. Przenieść komórki do probówki wirówkowej i zwirować.
  2. Zwiesić komórki w 5 ml świeżej pożywki.
  3. Przenieść 5 μl zawiesiny komórek do ependorfa a następnie dodać 20 μl świeżej pożywki oraz 25 μl trypanu blue.
  4. Nanieść uzyskaną mieszaninę na komorę zliczeniową.
  5. Przeliczyć 5 kwadratów wg schematu zamieszczonego na rysunku.
schemat komory zliczeniowej wg neubera

Rysunek: Schemat komory zliczeniowej wg Neubera

Liczbę komórek na 1 ml otrzymujemy po prostym podstawieniu:

Średnia liczba komórek z kwadratu (liczymy komórki w 5 kwadratach wg schematu i dzielimy przez 5) x 10 000 x 10 (rozcieńczenie komórek pożywką i trypanem blue) = ilość komórek/ml.

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic88-liczenie-zywych-komorek-z-wykorzystaniem-komory-zliczeniowej-wg-neubauerimproved.html