Metody

Kategoria: Metody

Tagi: PCR

Data: 2010-05-03

Metoda SSCP-PCR przepis:

 1. Amplfikacja DNA metodą PCR z użyciem specyficznych primerów.
 2. Denaturacja produktów PCR: ok. 4 μl produktów PCR i 12 μl formamidu zmieszać w ependorfie denaturację prowadzić w temperaturze 95°C przez 10 minut Następnie próby schłodzić na lodzie.
 3. Elektroforeza: nanieś próbki na żel. Elektroforezę prowadzi się w 0,5 x buforze TBE przy natężeniu prądu od 10-12.5 voltów/cm żelu przez 2-24 godzin w temperaturze pokojowej.
 4. Wizualizacja: wybawienie żelu w bromku etydyny i analiza produktów w UV.
Odczynniki:
  10 x stężony bufor TBE o pH= 8,3
  1. 0,890 mM Tris
  2. 0,890 mM kwas borowy
  3. 0,220 mM EDTA
  12% żel poliakrylamidowy: 50ml
  1. 12ml 50% akrylamid-bisakrylamid (49:1)
  2. 2,5ml 10% buforu TBE
  3. 5ml glicerolu
  4. 30,5ml wody bidestylowanej

  Przejdź do: Metoda SSCP-PCR

  Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic133-metoda-pcrsscp-przepis.html