Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: DNA in vitro linie komórkowe PCR

Data: 2009-02-23

Monoazydek etydyny (EMA) + real-time PCR = amplifikacja tylko żywych komórk z mieszanej populacji

Odróżnienie żywych od martwych komórek jest ważnym etapem wielu metod molekularnych. Sporą trudność nastręcza jakościowe zróżnicowanie żywych i martwych komórek w mieszanej populacji.

Autorzy zaproponowali metodę amplifikacji DNA tylko żywych komórek w mieszaninie żywych i martwych komórek z wykorzystaniem monoazydku etydyny (EMA). Monoazydek etydyny– łączy się z DNA martwych komórek. Związek ten nie penetruje prawidłowych błon komórkowych i dlatego nie wnika do żywych komórek. EMA po związaniu DNA ulega fotolizie światłem widzialnym z utworzeniem kowalencyjnego wiązania. DNA martwych komórek które jest kowalencyjnie połączone z EMA nie amplifikuje się podczas reakcji PCR. Stąd tylko DNA żywych komórek jest wykrywane podczas reakcji real-time PCR.

Na podstawie: "Use of Ethidium Monoazide and PCR in Combination for Quantification of Viable and Dead Cells in Complex Samples" Knut Rudi,Birgitte Moen, Signe Marie Drmtorp, and Askild L. Holck, AEM.71.2.1018–1024.2005.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic70-monoazydek-etydyny-ema-realtime-pcr-amplifikacja-zywych-komork-z-mieszanej-populacji.html