Aktualności

Nowy obiecujący marker raka nerek.

Obecnie nie ma testu diagnostycznego pozwalającego odpowiednio wcześnie rozpoznać raka nerki. Około 80 % nowotworów tego narządu wykrywane jest przypadkowo podczas badań tomograficznych lub USG. "Rak nerki jest cichym zabójcom", mówi Evan D. Kharasch, autor artykułu "Ponad 80 % pacjentów umiera w ciągu dwóch lat od diagnozy, a ponad 95 % umiera w ciągu pięciu lat, powodem tak złej prognozy jest często zbyt późna diagnoza".

Naukowcy z Waszyngtonu określili parę białek, wydalanych z moczem, które mogą stać się markerem wczesnego rozpoznawania raków nerek. Autorzy pracy badali chorych z rozpoznanym rakiem jasnokomórkowym i brodawkowatym nerek, oba typy stanowią ok. 90% wszystkich raków tego narządu. Naukowcy skupili się na dwóch białkach, znalezionych wcześniej w nowotworach nerki: akwaporyna-1 (AQP1) i adipofilina (ADFP). Odkryli oni duże ilości tych białek w moczu pacjentów chorych na raka nerki w przeciwieństwie do osób zdrowych a stężenie obu białek korelowało z wielkością guza i gwałtownie spadła po chirurgicznym usunięciu nerki.

Pomono, że odkrycie to wymaga dalszych badań w przyszłości może pozwolić na rutynowe, szybkie i nieinwazyjne badania przesiewowe raka nereki.

Więcej: "Urinary biomarkers for the early diagnosis of kidney cancer"

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic127-nowy-obiecujacy-marker-raka-nerek.html