Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: białka biologia molekularna ogłoszenia

Data: 2010-09-04

Opracowano nową metodę identyfikacji glikolizowanych białek

Wiele procesów biologicznych, takich jak odpowiedź immunologiczna, apoptoza i pategeneza wielu chorób opiera się o posttranslacyjną modyfikację białek. Jednym z najważniejszych mechanizmów transformacji białek odgrywajacym jednocześnie ważną rolę w tworzeniu organów i organizmów jest glikozylacja. Błędy powstałe podczas tego procesu prowadzą do chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka opracowali nową metodę, która pozwala efektywnie identyfikować N-glikozylowane miejsa białka. Nowa metoda w oparciu o spektrometrię mas daje możliwość, wyodrębnienia słabo dostępneych glikolizowanych białek z próbek biologicznych (glikopeptydy są wzmacniane poprzez wiązanie do lektyn zanjdujących się na filtrze). Za jej pomocą naukowcom udało się już ustalić nieznane do tej pory miejsca modyfikacji białek, które są związane z chorobą Alzheimera. Łącząc tą metodę z badaniem lokalizacji komórkowej glikopeptydów pokazali, że miejsca glikozylacji zawsze skierowane są w kierunku przestrzeni pozakomórkowej lub w kierunku światła takich organelli jak: retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, lizosomy czy peroksysomy.

Więcej: "Precision Mapping of an In Vivo N-Glycoproteome Reveals Rigid Topological and Sequence Constraints"

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic160-opracowano-nowa-metode-identyfikacji-glikolizowanych-bialek.html