Metody

Kategoria: Metody

Tagi: in vitro linie komórkowe

Data: 2008-12-12

Pasażowanie komórek adherentnych

Pożywkę należy zmieniać co 2-3 dni, a przy konfluencji 80% - przepasażować komórki. Wszystkie czynności związane ze zmianami pożywki, pasażowaniem komórek oraz podczas przeprowadzania doświadczeń należy wykonywać w komorze z laminarnej z przepływem powietrza przy użyciu sterylnego sprzętu jednorazowego użytku.

 1. Przepłukać butelki hodowlane roztworem PBS w celu usunięcia płodowej surowicy cielęcej zawierającej inhibitory trypsyny
 2. Rosnące na plastikowej powierzchni komórki poddać działaniu roztworu Tryspsyny w tym celu dodać do butelki taką ilość roztworu trypsyny, aby pokrywała całą powierzchnię
 3. Po około 3 minutowej (czas zależy od rodzaju komórek, niektóre wymagaja 10 min) inkubacji komórek w temperaturze 37°C nieodlepione komórki delikatnie “odstukać”, a do zawiesiny komórek dodawać świeżą pożywkę hodowlaną:
  1. komórki przenieść do kolejnych butelek w takim rozcieńczeniu, aby ich gęstość po wysianiu wynosiła około 20-30% powierzchni hodowlanej i prowadzić hodowlę
  2. niektóre komórki nie lubią trypsyny więc komórki odtrawione od podłoża - z dodatkiem medium w celu inaktywacji trypsyny - zwirowac a osad komórkowy zawiesić w świeżej pożywce i prowadzić hodowlę.
Odczynniki:
 1. PBS
  1. 137 mM NaCl
  2. 2.7 mM KCl
  3. 4.3 mM Na2HPO4
  4. 1.4 mM KH2PO4
  5. pH 7.4

Autor: dr Magdalena Kowalczykk

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic50-pasazowanie-komorek-adherentnych.html