Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: białka oczyszczanie

Data: 2009-02-23

„PhosCalc” -nowe narzędzie do określania możliwych miejsc fosforylacji z wyników otrzymanych spektrometrem mas

Fosforylacja jest przypuszczalnie najbardziej powszechną post-translacyjną modyfikacją białek. Jest również jedną z najbardziej badanych post-translacyjnych modyfikacji ponieważ za jej pomocą możliwa jest min: kaskada przekazywania sygnałów, regulacja aktywności białek oraz interreakcja białko-białko.

Autorzy pracy stworzyli programową implementację opublikowanej i zweryfikowanej metody przypisującej prawdopodobieństwa do potencjalnych miejsc fosforylacji białek. Program nazwany PhosCalc określa możliwą liczbę potencjalnych miejsc fosforylacji białek używając danych ze spektrometru masowego.

Program dostępny jest przez stronę www, na której można analizować do 1000 peptydów, większą liczbę peptydów można analizować po ściągnięciu tego narzędzia.

Na podstawie: "PhosCalc: A tool for evaluating the sites of peptide phosphorylation from Mass Spectrometer data", Daniel MacLean, Michael A Burrell, David J Studholme and Alexandra ME Jones,BMC Research Notes 2008, 1:30 doi:10.1186/1756-0500-1-30.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic71-phoscalc-nowe-narzedzie-do-okreslania-mozliwych-miejsc-fosforylacji-bialek.html