Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: białka nowotwory

Data: 2010-12-06

Polacy tłumaczą rolę białka PML w powstawaniu raka

Artykuł pt. "PML regulatews apoptosis at endoplasmic reticulum by modulating calcium release" jest wynikiem współpracy naukowców z Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Jego autorami ze strony polskiej są: prof. Jerzy Duszyński, dr. hab. Mariusz Więckowski i doktorantka mgr Magda Lebiedzińska.

Wiadomo, że uszkodzenie genetyczne białka PML (promyelocytic leukaemia protein -będące supresorem białaczki promielocytowej - złośliwego nowotworu krwi i szpiku kostnego) leży u podstaw wielu chorób nowotworowych. Prawidłowe białko PML, znajdujące się w jądrze komórki, jest potrzebne do rozpoznania uszkodzeń materiału genetycznego komórek, które mogą być następstwem działania różnych czynników środowiskowych, np. szkodliwych związków chemicznych lub promieniowania jonizującego. Może to prowadzić do nagromadzania uszkodzeń DNA w komórkach, a w konsekwencji do rozwoju zmian nowotworowych.

Białko PML występuje nie tylko w jądrze komórkowym, ale też innych jej przedziałach. O roli jaką odgrywa pozajądrowe białko PML do tej pory niewiele wiedziano. Opublikowana w najnowszym numerze "Science" praca, której współautorami są nasi rodacy wyjaśniają tę kwestię.

W badaniach, udało się naukowcom wykazać, że białko PML jest ważnym uczestnikiem apoptozy oraz wyjaśniono mechanizm jego działania w tym procesie.

Jak uważają autorzy "Wyniki omawianej pracy pozwalają przypuszczać, że białko PML może stanowić cel nowej terapii antynowotworowej".

Więcej: rmf24

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic176-polacy-tlumacza-role-bialka-pml-w-powstawaniu-raka.html