Metody

Precypitacja RNA -wytrącanie RNA.

Zatężanie próbek RNA. Metoda pozwala na uzyskanie większej ilości RNA poprzez strącenie próbki RNA i zawieszenie jej w mniejszej ilości wody. Dodanie glikogenu do precypitowanych próbek nie jest wymagane, jednakże może poprawić widoczność peletu i zwiększyć odzyskiwanie RNA nie wpływając jednocześnie na jakość kolejnych eksperymentów.
  1. Dodać 1/10 objętości 3M octanu sodowego o pH 5,2 do próbki RNA (w przypadku 50ul próbek dodać 5ul)
  2. Dodać 1 ul glikogenu (5mg/ml) do próbki
  3. Dodaj 2,5 objętości etanolu do próbek i inkubuj przez godzinę w -20°C (w przypadku 50ul próbek dodać 125ul)
  4. Zwiruj 30 min, 12 000 xg, 4°C
  5. Przepłucz dwukrotnie pelet 80% etanolem
  6. Wysusz pelet i zawieś w mniejszej niż wyjściowo objętości wody (RNase-free)

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic99-precypitacja-rna-zatezanie-rna.html