Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: granty ogłoszenia

Data: 2011-01-08

Programy wspierania nauki FNP na rok 2011.

Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych w roku 2011 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zamierza przeznaczyć prawie 120 mln zł, w tym ok. 90 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (przeznaczonych na programy realizowane przez FNP w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na realizację nowego programu w ramach Programu Kapitał Ludzki).

W ofercie FNP w nadchodzącym roku znajdzie się kilkanaście programów o charakterze konkursów, skierowanych do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Znajdzie się w niej też nowa inicjatywa – Fundacja planuje uruchomienie w 2011 r. projektu szkoleniowego SKILLS adresowanego przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP i mającego na celu zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz zespołami naukowymi, a także rozwijanie ich umiejętności promocji nauki i współpracy interdyscyplinarnej.

Więcej: program wspierania nauki na 2011 rok

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic182-programy-wspierania-nauki-fnp-na-rok-2011.html