Metody

Kategoria: Metody

Tagi: bakterie in vitro

Data: 2009-01-22

Przygotowanie bakterii elektrokompetentnych (E.coli)

  1. Świeżą kolonią E.coli zaszczepić 25 ml pożywki LB i inkubować przez noc w 37°C z wytrząsaniem (185 rpm)
  2. 10 ml uzyskanej zawiesiny bakterii dodać do 500 ml świeżej pożywki LB. Hodowlę prowadzić do uzyskania OD600 około 0.6
  3. Bakterie zchłodzić przez 30 minut w 4°C, a następnie odwirować 4000g x 10 min.
  4. Bakteryjny osad zawiesić w 500 ml sterylnej wody schłodzonej do temp. 4°C i powtórnie odwirowć
  5. Przepłukiwanie powtórzyć jeszcze dwukrotnie z użyciem 250 µl schłodzonej wody
  6. Otrzymany osad zawiesić w 2 ml 10% sterylnego, zimnego glicerolu, a następnie rozporcjować po 50 µl do zimnych probówek Eppendorfa
  7. Elektrokompetentne bakterie przechowywać w -70°C.

Autor: dr Magdalena Kowalczyk

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic39-przygotowanie-bakterii-elektrokompetentnych-ecoli.html