Metody

Kategoria: Metody

Tagi: chemiluminescencja

Data: 2009-07-08

Przygotowanie substratu dla peroksydazy chrzanowej (ECL)

  W celu przygotowania odczynników chemiluminescencyjnych -substratu peroksydazy chrzanowej zmieszaj następujące reagenty:
  1. 24 ml 100 mM Tris-Hcl (pH 8,5)
  2. 7,6 ul 30% nadtlenku wodoru (nr kat: 285194F)
  3. 120 ul 250 mM luminolu (Sigma nr kat: 09253, rozpuścić w DMSO)
  4. 53,2 ul 90 mM kwasu para-kumarynowego (Sigma C9008, rozpuścić w DMSO)
  Podane proporcje są wystarczające do inkubacji dwóch membran. Membrany należny inkubować 60 sec ze świeżo przygotowanymi odczynnikami. Luminol i kwas para-kumarynowy są wrażliwe na świto po rozpuszczeniu powinny być przechowywane w ciemności (zabezpieczone folią aluminiową).

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic93-przygotowanie-odczynnikow-chemiluminescencyjnych-ecl.html