Metody

Wprowadzanie siRNA do limfocytów T (Jurkat i HuT-78) metodą elektroporacji.

  1. Do jednej reakcji elektroporacji należny użyć 12x1 000 000 komórek.
  2. Komórki należny zawiesić w 400 ul zimnego medium do elektroporacji (RPMI z 20% FBS, bez antybiotyków).
  3. Umieść komórki w 4mm kuwecie i dodaj siRNA (100-500nM). wymieszaj komórki i inkubuj 5 min w temperaturze pokojowej.
  4. Przeprowadź elektroporację o parametrach: 260V, 12mS, 1 puls. (ECM 830 Square Wave Electroporation System).
  5. Elektroporację powtarzaj 3 krotnie w 4 minutowych odstępach z delikatnym mieszaniem przed i po reakcji
  6. Przepłucz komórki pożywką (RPMI z 10% FBS i antybiotykami) a następnie zawieś w ciepłej pożywce.
    1. Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic141-wprowadzanie-sirna-do-limfocytow-t-jurkat-i-hut78-metoda-elektroporacji.html