Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: linie komórkowe medycyna

Data: 2010-08-31

Wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych.

Autorzy pracy przedstawiają możliwości wykorzystania tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych, na podstawie dotychczas opublikowanych wyników badań.

Komórki macierzyste to komórki charakteryzujace się potencjalnie nieograniczoną liczbą podziałów oraz zdolnością do różnicowania się w wiele linii komórkowych. Właściwości tych komórk czynią je potencjalnie ważnym narzędziem w medycynie. Najlepiej poznanym źródłem komórek pochodzenia mezenchymalnego jest spik kostny jednak liczba otrzymanych tą drogą komórek jest stosunkowo mała. Alternatywnym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych zrębu, oprócz szpiku kostnego, okostnej, tkanki mięśniowej czy błony stawowej, wydaje się być tkanka tłuszczowa. Tkanka ta podobnie jak szpik kostny jest pochodzenia mezodermalnego i zawiera heterogenną populacje komórek zrębu a niewątpliwym jej atutem jest dostępność i obfitość.

Komórki pozyskane z tkanki tłuszczowej wykazuja wiele cech wspólnych z komórkami pochodzącymi ze szpiku kostnego: zdolność adherencji do plastiku, tworzenie form przypominajacych kolonie fibroblastów, dużą zdolność proliferacji oraz zdolność do tworzenia form pochodzących z innych listków zarodkowych np. pochodzących z ektodermy neuronów. Co czyni je doskonałym materiałem do rozwoju terapii komórkowej.

Więcej: "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej"

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic157-wykorzystanie-tkanki-tluszczowej-jako-zrodla-mezenchymalnych-komorek-macierzystych.html