Wybrane

Kategoria: Wybrane

Tagi: biotechnologia biotechnologia medyczna

Data: 2010-04-11

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia jest szybko rozwijającą się dyscypliną naukową znajdującą zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i medycynie. Ze względu na istotne znaczenie biotechnologii w medycynie w ostatnich latach biotechnologia medyczna zaczęła wyodrębniać się jako jeden z najnowocześniejszych działów medycyny. Ta nowa dyscyplina niesie ogromne korzyści dla ludzi ponieważ jedno czasem z pozoru małe odkrycie może uratować miliony istnień ludzkich na ziemi. Pomyślmy chociażby o produkcji nowych leków, szczepionek czy udoskonalaniu możliwości diagnostycznych chorób, itp.

Na kilku uczelniach medycznych otwarto nowe kierunki związane z biotechnologią medyczną, które oferują studentom wiedzę z dziedziny biologii i medycyny molekularnej. Wykłady obejmują miedzy innymi:

  1. najnowsze techniki biologii molekularnej stosowane w laboratoriach oraz w ochronie zdrowia,
  2. molekularne podstawy terapii genowej,
  3. molekularne podstawy chorób człowieka,
  4. procedury walidacyjne testów molekularnych,
  5. diagnostyka molekularna współczesnych chorób,
  6. prawne aspekty patentowania wynalazków biotechnologicznych,
  7. podstawy prawa farmaceutycznego i GMO,
  8. zasady prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych nowych biofarmaceutyków.

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę między innymi w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic125-biotechnologia-medyczna.html