Wybrane

Kategoria: Wybrane

Tagi: biotechnologia

Data: 2010-04-19

Biotechnologia

Konwencja Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej definiuje biotechnologię jako: "Każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich składniki do wytworzenia lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu”. Podana powyżej definicja jest bardzo szeroka i właściwie definiuje wszystkie aspekty biotechnologii w skrócie można jednak powiedzieć że biotechnologia to taka dziedzina nauk technicznych, która wykorzystuje szeroko pojęte procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia znalazła zastosowanie w trzech głównych obszarach przemysłowych;

 1. w medycynie między innymi:
  1. do produkcji nowych farmaceutyków
  2. do rozwoju diagnostyki genetycznej (wykrywanie mutacji związanych z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi, takimi jak mukowisctoza, anemia sierpowata, choroby Huntingtona oraz mutacji w kierunku rozwoju raka jak rak piersi, jajnika i jelita grubego).
  3. w terapii genowej (wprowadzanie prawidłowych kopii genów, które mają uzupełnić lub zastąpić uszkodzone geny powodujące dane schorzenie genetyczne).
 2. w przemyśle do produkcji żywności, między innymi:
  1. uodpornienia na niekorzystne warunki środowiska (np. susza czy zasolenie gleby), a także choroby, insekty oraz na herbicydy co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wydajności upraw roślinnych i zwierzęcych
  2. zwiększenia wartości odżywczych (modyfikowanie białek w celu zapewnienia aminokwasów potrzebnych do zrównoważonej diety.)
  3. poprawa smaku, tekstury i wygląd żywności (np. do spowolnienia procesu psucia się żywności)
  4. tworzenie organizmów produkujących określone związki chemiczne (np. wykorzystanie mikroorganizmów zmienionych genetycznie do produkcji np. syntetycznej insuliny lub antybiotyków).
 3. w ochronie środowiska
  1. tworzenie tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji,
  2. biopaliwa,
  3. biologiczne oczyszczanie ścieków

Biotechnologia wymaga stosowania wielu metod najczęściej tych stosowanych w czystych naukach biologicznych (z takich dziedzin jak: genetyka, mikrobiologia, hodowla komórkowa, biologia molekularna, biochemia, embriologia, biologia komórkowa i inne) oraz metody z innych dziedzin (między innymi: inżynierii chemicznej, technologii informacyjnej itp.).

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic129-biotechnologia.html