Metody

Kategoria: Metody

Tagi: białka

Data: 2009-02-23

Detekcja białek w żelu poliakrylamidowym

Barwienie coomasie blue

Barwienie coomasim jest nieodwracalne. Stosujemy je w celu uwidocznienia wszystkich białek po rozdziale elektroforetycznym, gdy nie planujemy dalszego elektrotransferu, lub już po przeprowadzonym elektortranswerze w celu sprawdzenia jego efektywności.

 1. Umieść żel w roztworze A. Inkubuj go z delikatnym mieszaniem od 4 godzin do nocy w temperaturze pokojowej
 2. Przenieś żel do roztworu B i inkubuj go z mieszaniem. W zależności od potrzeb zmień bufor. Inkubację prowadź tak długo aż żel nie zawierający białek się odbarwi i pozostaną niebiesko wybarwione miejsca, w których znajdują się białka.
Odczynniki:
 1. Bufor A
  1. 10% kwas octowy
  2. 50% metanol
  3. 0.25% roztwór Coomassie Brilliant Blue R-250
  4. woda destylowana
 2. Bufor B
  1. 7,5% kwas octowy
  2. 25% metanol
  3. woda destylowana

Autor: dr Joanna Skubis-Zegadło

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic66-detekcja-bialek-w-zelu-poliakrylamidowym-coomassie-blue.html