Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: ogłoszenia

Data: 2011-09-20

Indeks wycofanych artykułów naukowych

Redaktorzy z czasopism biomedycznych wykazali, że częściej wycofywane są artykuły z czasopism o wysokim impakt faktorze niż z czasopism o niższym.

Korzystając z baz biomedycznych takich jak PubMed, redaktor naczelny Ferric C. Fang i Arturo Casadevall opracowali indeks wycofanych artykułów nukowych. Podzielili liczbę wycofanych artykułów przez całkowita liczbę opublikowanych artykułów w 17 różnych naukowych czasopismach w latach 2001-2010. Okazało się, że istnieje silna korelacja pomiędzy wysokością indeksu wycofanych artykułów i ich impact faktorem.

Autorzy opracowania stwierdzają, że ponieważ czasopisma o wysokim impakt faktorze preferują publikowanie wpływowych badań, dlatego są bardziej skłonni do publikowania artykułów wątpliwe badawczych, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do zmiany poglądów w swoich dziedzinach. Z drugiej strony czasopisma te stały się celem dla naukowców, którzy „idą na skróty”, zniekształcają wyniki i ilustracje dla korzyści osobistych, takich jak tworzenie miejsc pracy, otrzymywanie grantów i uznanie innych naukowców.

Autorzy przyznają, że znaczna część artykułów nie jest wycofanych z powodu nierzetelności naukowej, ale raczej ze względu na inne aspekty pracy, takie jak: nieprawidłowe odczynniki lub problemy metodologiczne, które powodują że wnioski pracy mogą być potencjalnie mylące dla społeczności naukowej.

Według autorów innym poważnym problem z wycofanymi artykułami jest to, że ich wycofanie nie jest bardzo nagłaśniane. Mogą one nadal pozostać w bazach danych takich jak PubMed i nadal być cytowane co podnosi impact factor wydawnictwa, który je opublikował.

Autorzy apelują, że "Ważne jest, aby dostępne były przyczyny wycofania danego artykułu. Jeśli przyczyną był zły odczynnik, -jaki był to odczynnik? Jeśli wystąpił problem z wynikami, -czy istnieje podejrzenie, że określone dane zostały nieprawidłowo zmanipulowane?

Więcej: www

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic206-indeks-wycofanych-artykulow-naukowych.html