Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: in vitro linie komórkowe

Data: 2011-07-01

Tańczące komórki

Mechanizm poruszania się komórek w organizmie nie jest do końca znany ale w świetle najnowszych wyników międzynarodowego zespołu naukowców można powiedzieć, że komórki lubią się przemieszczać niczym grupa taneczna wybierająca się gdzieś, by zapełnić puste miejsca.

Odkrycie zaprezentowane przez zespół złożony z naukowców z Hiszpanii i USA w czasopiśmie Nature Materials pokazują, że schematy migracji komórek są jednocześnie skoordynowane i chaotyczne. Badania pokazują, że w niektórych przypadkach komórki wydają się walczyć ze sobą o miejsce, ciągnąc i rozpychając się wokół jak gdyby w chaotycznym tańcu, mimo to jednocześnie poruszają się razem w stosunkowo skoordynowany i kooperatywny sposób w zamierzonym kierunku.

Wiadomo, że komórki potrafią podążać za gradientami sygnałów rozpuszczalnych substancji chemicznych, zwanych morfogenami, które pomagają ukierunkować rozwój tkanki albo też za sygnałami fizycznymi, takimi jak adhezja do otoczenia.

Autorzy pracy wzięli pod lupę grupę komórek i skupili się na siłach, jakie wywierają one na swoich bezpośrednich sąsiadów. Analizując komórki w grupie, naukowcy byli w stanie zdobyć znacznie większą wiedzę na temat ich zwyczajów i zachowań. Analizie poddano grupy komórek żyjące na pojedynczej, cienkiej warstwie i zmierzono siły jakich doświadczała każda z komórek w czasie nawigowania w grupie.

Dane zgromadzono za pomocą technologii pomiaru zwanej Monowarstwową Mikroskopią Stresową, która umożliwiła zespołowi wizualizację znikomych sił mechanicznych wywieranych w punktach styczności między poszczególnymi komórkami. Badania doprowadziły do odkrycia nowego zjawiska, które naukowcy nazwali "filotaksją" - określenie wywodzące się od greckiego słowa "plithos", które oznacza chmarę, rój lub tłum.

Wyniki z pewnością zaskoczyły zespół - jak wyjaśnia jeden z członków, Corey Hardin z Massachusetts General Hospital: "Sądziliśmy, że wraz z ruchem komórek - powiedzmy po to, by zasklepić ranę - podstawowe siły będą zsynchronizowane i będą ulegać płynnym modyfikacjom, aby zmieniać się spójnie w całym tłumie komórek jak w menuecie.Okazało się, że zmieniają się one w ogromnym zakresie, występując w postaci potężnych szczytów i spadków w całej monowarstwie. A zatem siły nie są w najmniejszym stopniu płynne ani regularne. Są raczej chaotycznie zorganizowane na podobieństwo pogo pod sceną, z rozpychaniem się i ciąganiem we wszystkich kierunkach jednocześnie, niemniej dając wspólnie początek ruchowi w danym kierunku."

Poznanie migracji grup komórek ma kluczowe znaczenie dla wiedzy o nowotworach, w przypadku których kolektywne migracje komórek mają negatywny wpływ na organizm. Złośliwe komórki mogą migrować do odległych miejsc, aby opanować inne tkanki i stworzyć nowe guzy. Jeżeli naukowcy będą mogli dotrzeć do istoty zbiorowych migracji komórek, umożliwi im to lepszą kontrolę nad warunkami, które są wywoływane przez nieprawidłową migrację. Badania mogą na przykład doprowadzić do nowego przełomu w wyjaśnianiu migracji komórek nowotworowych w śmiertelnym procesie przerzutów.

Więcej: cordis

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic197-tanczace-komorki.html