Artykuły

Kategoria: Artykuły

Tagi: choroby neurodegradacyjne cukrzyca wirusy

Data: 2012-04-13

Wirus – co to takiego jest?

W kręgach medycznych słowo „wirus” znane było już w 1790 roku i oznaczało wówczas truciznę. Od czasów Pasteura w literaturze francuskiej, określenie to stosowano w odniesieniu do czynnika zakaźnego. Prawdopodobnie określenie to pochodzi z Sanskrytu i w języku łacińskim oznacza jad. Przez dłuższy czas pod tym pojęciem rozumiano zarówno czynniki zakaźne nie zidentyfikowane, jak i jady bakteryjnej obecne w materiale zakaźnym, a których nie można było hodować na sztucznych podłożach odżywczych.

Okazuje się że wirusy stanowią zakaźne czynniki patogenne, niezdolne do namnażania się poza komórką. Jeden z uczonych Salvador Luria określa je jako „twory, których genom jest zbudowany z jednego rodzaju kwasu nukleinowego, odtwarzające się w żywych komórkach, z wykorzystaniem komórkowego aparatu metaboliczne¬go. W wyniku ich powielania, w komórce powstają wyspecjalizowane cząstki, zwane wirionami. Wiriony zawierają genom wirusów, który może być przeniesiony do innych komórek”. Pokrewną definicję przedstawił Andre Lwoff, uznając „wirusa za czynnik potencjalnie chorobotwórczy, zdolny do wytworzenia formy zakaźnej, który rozwija się wyłącznie we wnętrzu zakażonej komórki i zawiera jeden rodzaj kwasu nukleinowego (RNA lub DNA). Replikuje się on w postaci swoistego materiału genetycznego, wykazuje ciągłość genetyczną i jest niezdolny do bezpośredniego podziału oraz wzrostu, ponieważ nie ma układu enzymatycznego dostarczającego energii”.

Wirusy – zarazem niszczycielskie i podstępne – stanowią ostatni etap jednej z dróg rozwoju ewolucyjnego. Podbiły większość żywych istot na naszej planecie: rośliny, kręgowce, owady i bakterie. Niewielkie rozmiary wirusów oraz pełna zależność ich replikacji od żywych komórek nawet do obecnego stulecia uniemożliwiły prowadzenie szczegółowych badań tych organizmów.

Przejdź do: Wirus – żywy organizm czy nieżywa cząsteczka?

Autor: Mgr Justyna Juszczak.

Na podstawie: Collier L., Oxford J. 1996. Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii (tłum. z ang. pod red. M. Łuczaka). PZWL Warszawa, Goździcka – Józefiak A. 2004. Wirusologia molekularna. Wyd. Naukowe UAM Poznań, Kańtoch M., Blaškovič D . 1991. Wirusologia lekarska. PZWL Warszawa.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic210-wirus-co-to-takiego-jest.html